Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

kwiecien2021okladka


Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną Uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192.

Siedzibą uczelni jest miasto Gdańsk. Uczelnia może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.


…ZE STRATEGII ROZWOJU UCZELNI

(…) Posłannictwem i misją Uczelni jest kształcenie cenionych absolwentów, wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu osobistym i zawodowym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i włączanie się w rozwiązywanie jego współczesnych problemów. (…)

(…) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku przyjmuje zasadę, że podstawowym celem nauczania na realizowanych kierunkach jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jednocześnie w toku kształcenia należy promować aktywne postawy obywatelskie, normy etyczno-moralne i wzorce zachowań, wyróżniające profesjonalnych i odpowiedzialnych menedżerów oraz pedagogów. Istotna rola przypada tu trosce o zachowanie standardów jakości kształcenia, bowiem jakość i efektywność kształcenia  w dużym stopniu przyczyniają się do rozwijania szeroko pojętego  kapitału ludzkiego, w tym intelektualnego, i tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Odbywać się to powinno w takiej atmosferze i warunkach, aby z dobrodziejstw edukacji na poziomie studiów wyższych mogły skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na swój światopogląd oraz różnorodne problemy i sytuacje życiowe. Główną motywacją do zdobycia wykształcenia na poziomie studiów wyższych powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. (…)

 

WŁADZE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ W GDAŃSKU Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

 

WŁADZE UCZELNI

 

ORGANY KOLEGIALNE:

Senat

Przewodniczący: dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE – Rektor Uczelni

dr inż. Zygmunt Mietlewski prof.WSSE  

dr Mariia Lutsyk       

dr inż. Jarosław Rudnicki

mgr Justyna R. Baczewska

mgr Emilia Mrozek

mgr Krystian Tafliński, MBA

mgr Katarzyna Frączewska-Wójt

 

ks. dr hab. Józef Kożuchowski prof. WSSE 

dr hab. Marek Marczewski prof. WSSE 

dr Bogusław Gałka prof. WSSE

dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz

Marzena Zienkiewicz

 

Rada Wydziału Pedagogiki i Zarządzania 

Przewodniczący: dr inż. Sławomir A. Niecko prof. WSSE

dr Mariia Lutsyk

dr Aleksandra Chmielewska prof. WSSE

dr inż. Jarosław Rudnicki

mgr Justyna R. Baczewska

 

ORGANY JEDNOOSOBOWE:

Rektor

dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE, pokój 331-332, tel. (58) 500 52 06,  668 808 337,

e-mail: rektor@wsse.edu.pl 

Prorektor ds. Administracji i Jakości 

 

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

dr inż. Zygmunt Mietlewski prof. WSSE, pokój 302-303, tel. (58) 500 52 06,

e-mail: z.mietlewski@wsse.edu.pl

Prorektor ds. Promocji, Współpracy z Otoczeniem i Zagranicą

mgr Krystian Tafliński, pokój 302-302, tel. 604 869 547,

e-mail: ktaflinski@wsse.edu.pl

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania
dr Mariia Lutsyk, pokój 302-303, tel. 501 13 206 

e-mail: mlustyk@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Praktyk Zawodowych i Jakości
dr inż. Jarosław Rudnicki,  pokój 302-303,tel. 793 332 140,

e-mail: jaroslaw.rudnicki@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Administracji

mgr Justyna R. Baczewska, tel. (58) 500 52 06, (29) 769 15 26, 881 777 258

e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Organizacji i Kadr

mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, pokój 302, tel (58) 500 52 06, 881 777 146, (58) 500 52 22

e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego i Studiów Podyplomowych

mgr Emilia Mrozek, 881 777 816

e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Rektorat

pokój 331-332, tel. (58) 500 52 06, e-mail: rektor@wsse.edu.pl

Dziekanat

Kierownik: mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, pokój 302, tel. (58) 500 52 06, 881 777 146, 585005222

e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

Kwestura

Kwestor: mgr Marzena Rynkiewicz, pokój 307, tel. (58) 500 52 08, 881 777 835,

e-mail: kwestura@wsse.edu.pl 
Referent ds. księgowości: Jolanta Śliwińska, pokój 307, tel. (58) 500 52 08, 881 777 835,

e-mail: jolanta.sliwinska@wsse.edu.pl

Biblioteka

Dyrektor: dr Bogusław Gałka prof. WSSE, pokój 209, tel. (58) 500 52 06,

e-mail: b.galka@wsse.edu.pl

Instytut Kształcenia Zawodowego w Gdańsku

Dyrektor: mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, pokój 302, tel. (58) 500 52 22,  881 777 146,

e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

Instytut Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce

Dyrektor: mgr Justyna R. Baczewska, tel. (58) 500 52 06, (29) 769 15 26, 881 777 258, 

e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

Akademickie Biuro Karier i Promocji

dr Justyna Cherchowska, tel. 505 156 380

e-mail: justyna.cherchowska@m.wsse.edu.pl 

Archiwum

Zadania  realizuje Kwestura w porozumieniu z Dziekanatem

 

KOMISJE, ZESPOŁY, WYDAWNICTWA  

Komisja Rekrutacyjna

Przewodnicząca: dr Aleksandra Chmielewska prof. WSSE

Komisja Stypendialna

I instancja: Przewodniczący: dr inż. Jarosław Rudnicki – Prodziekan ds. Praktyk Zawodowych i Jakości

Komisja dyscyplinarna ds. studenckich

Przewodniczący: dr Bogusław Gałka prof. WSSE

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: 

Wydawnictwo Sofia            

Kierownik: prof. dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE

Czasopismo Przegląd Samorządowy Pomorze

Redaktor Naczelny: mgr Krystian Tafliński

 

INNI KIEROWNICY PRZEDSIĘWZIĘĆ

Studia podyplomowe:

mgr Justyna R. Baczewska, tel. 881 777 258, e-mail: justyna_b6@interia.pl

mgr Iwona M. Cwalińska, tel. 881 777 334, e-mail: magdalena.cwalinska@interia.pl

mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, tel. 881 777 146, e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

mgr Emilia Mrozek, tel. 881 777 816, e-mail: emilia.ceberek@interia.pl   

Samorząd Studencki

Opiekun: dr Justyna Cherchowska, tel. 505 156 380

e-mail: justyna.cherchowska@m.wsse.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

mgr Paulina Reglińska

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

prof. dr hab. Ryszard Andruszkiewicz

prof. dr hab. Janka Bursova

prof. dr hab. Józef Kożuchowski

prof. dr hab. Grzegorz Majkowski

dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE

dr inż. Zygmunt Mietlewski, prof. WSSE

dr Mariia Lutsyk

dr Aleksandra Chmielewska, prof. WSSE

dr Bogusław Gałka, prof. WSSE

dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE

dr Justyna Cherchowska

dr inż. Jarosław Rudnicki

dr Grzegorz Grzelak

dr Agnieszka Iłendo-Milewska

dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz

dr Piotr Kosiak, prof. WSSE

dr Waldemar Kunz

dr Andrey Lymar

dr Janusz Obrębski

dr Anna Sternicka

dr Paulina Szczerbo-Sawicka

dr Iwona Wirkus-Romanowska

mgr Justyna R. Baczewska

mgr Beata Browarczyk

mgr Iwona M. Cwalińska

mgr Wioletta Domurad-Pragacz

mgr Agnieszka Fąk-Mróz

mgr Katarzyna Frączewska-Wójt

mgr Magdalena Jabłońska

dr Ewa Kroplewska-Kuśnierz

mgr Witold Krukowski

mgr Anna Kuliś

mgr inż. Łukasz Kuśnierz

mgr Katarzyna Lalko

mgr Emilia Mrozek

mgr Eugeniusz M. Nowicki

mgr Anna Płoska

mgr Arkadiusz Radomski

mgr Marzena Rawa-Kotowska

mgr Paulina Reglińska

mgr Urszula Sierżant

mgr Marianna Kowalik - Świrska

mgr Krystian Tafliński

mgr Anna Wirska

mgr Agnieszka Zalewska

mgr Krzysztof Żebrowski